เราจะช่วยคุณได้อย่างไร?

จะบังคับ https ด้วย .htaccess ได้อย่างไร

Henry Blake
เขียนโดย
Henry Blake

ในการบังคับใช้ https สำหรับทุกหน้า คุณต้องเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ในไฟล์ .htaccess ของคุณ:

เขียนเครื่องยนต์ใหม่บน
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
กฎการเขียนใหม่ ^(.*)$ https://www.example.com/$1 [R=301,L]
Warning

คุณต้องเปลี่ยน example.com เป็นชื่อโดเมนของคุณเอง